Faaliyet ve Programlar

Mustafa Hasanoğlu Vakfı temel ilkesi doğrultusunda, Eğitim, Sağlık, Bilim ve Çevre alanlarında yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan kişilere ulaşmayı ve o kişilere yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda geniş bir faaliyet alanı belirlenmiş ve bu plan doğrultusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Faaliyet Alanları:

İlköğretim öncesinde, ilköğretimde, lisede, yükseköğrenimin ön lisans, lisans, yüksek lisans, uzmanlık, doktora, doktora sonrası seviyelerinde tahsil yapanlara burs vermek; talebelerle ihtiyaç sahipleri için barınma, sağlık ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için bakım evi, barınma evi, yurt, pansiyon, misafirhane ve sosyal tesis gibi kalacakları yerleri temin etmek, inşa etmek veya ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, donatmak, işletmek ve işlettirmek.Hukuki mevzuatın uygun gördüğü şartlar çerçevesinde; kreşler ve anaokulları, ilköğretim, lise ve kolej, dershane, etüt merkezi, spor tesisleri ve spor organizasyonları, spor ve sanat okulları için hazırlık kursları, meslek edindirme ve gelişim kursları ile yabancı dil ve sanat kursları tesis etmek, poliklinik, sağlık kabini ve hastane gibi sağlık tesisleri ile lise öğrenimine dayalı olarak yüksekokul ve üniversite açmak ve işletmek; Müftülükler tarafından açılmış olan Kuran-ı Kerim gibi, her çeşit dini kurslara ve ibadethanelere destek vermek ve bu gibi kursların açılması için faaliyetlerde bulunmak. (Kurulacak eğitim müesseselerindeki kapasitenin en az % 10 yetenekli fakat maddi imkânlardan mahrum olan talebelere, sağlık tesislerinde hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10’u maddi imkânları mahdut hastalara tahsis edilir).

Gerekli kanuni izinlerin alınması ve gerekli protokollerin yapılması ile devlet koruması altında olan çocuklarla, kimsesiz, yetim, bakıma ve ilgiye muhtaç çocuklar için çocuk evi, sevgi evi, barınma evi, çocuk kampüsü, sitesi ve çocuk köyü ile engelliler için rehabilitasyon merkezi, yaşlılar için huzurevi ve barınma yerleri, spor tesis ve organizasyonları gibi hayır yuvaları açmak, bu gibi faaliyetleri yapan kuruluşlarla işbirliği yapmak, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak, aile müessesesini koruyucu faaliyetlerde bulunmak,Her türlü eğitici, öğretici, ilmi, edebi, sanat ve kültür içerikli olan, toplumun manevi ve tarihi değerlerine uygun yayınlar yapmak; matbu olarak ve elektronik ve sanal ortamda web sitesi kurmak, buralarda ve kitap, dergi, süreli veya süresiz yayın, broşür ve sair tarzda neşriyatta bulunmak, müelliflerin eserlerini ve telif haklarını satın almak, matbaa, kitapevi, yayınevi, eğitim ve sosyal faaliyet salonları, araştırma-geliştirme ve dokümantasyon merkezleri ve stüdyolar açmak, işletmek ve işlettirmek; radyo ve televizyon programları hazırlamak, hazırlatmak.

Vakfın gayesine uygun her türlü kültürel ve sosyal toplantılar yapmak, kişilerin kitap okumalarını sağlamak için kütüphane ve okuma salonu tesis etmek, her yaş grubuna uygun kitap okuma programları organize etmek.Bilimin her dalında nazari ve tatbiki araştırmalar yapmak ve yaptırmak ve bu nevi çalışmaları teşvik etmek, yapılanları desteklemek ve bu konuda düzenlenecek bilimsel faaliyetlerin içinde yer almak veya destek olmak, her türlü konferanslar, paneller, anma günleri, sempozyumlar ve seminerler gibi eğitici ve öğretici faaliyetlerde bulunmak, bu faaliyetlere katılacak bilim adamları, uzmanlar ve diğer katılımcılara maddi-manevi destek vermek.

Vakfın gayesine uygun olmak kaydıyla yurt içinde ve yasal mevzuat çerçevesi içinde kalmak kaydıyla yurt dışında faaliyet gösteren bilumum dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle ve şahıslarla münasebet kurar gerektiğinde onlara karşılıksız ayni, nakdi ve gayrimenkul yardımlarda bulunur, onlardan yardım alır, şarta bağlı hayır yardımları da dâhil olmak üzere, yapılacak her tür yardımın muhtaç kimselere ulaştırılmasını organize ederek, sosyal yardım hizmetini genişletmek, tüm ihtiyaç sahiplerine gıda, giyecek, yakacak, temizlik ve hayati önem taşıyan ihtiyaç malzemeleri yardımında bulunmak, bu maksatla gıda bankacılığı yapmak. Vakıf Yönetim Kurulu'nca veya kurulacak hizmet birimleri vasıtasıyla geziler, eğitim ve dinlenme kampları, yarışmalar gibi faaliyetler tertiplemek; çeşitli dallarda düzenlenecek yarışmalarda ödüller vermek.Çevre koruma bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak, ilgili resmi ve resmi olmayan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, yeşil alanlar tesis etmek ve ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak.

Yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi bağış ve yardım almak yurt içi ve yurt dışındaki benzer amaçlı vakıf ve derneklere ayni ve nakdi bağış ve yardımda bulunmak.

İmkânlar nispetinde adak ve kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek, yurt içi ve dışında “Kurban Kesim Organizasyonu”nda bulunmak, kurban ve kurban derisi bağışı almak.