Başkanın Mesajı

Ülkeleri oluşturan insanların ve toplumların ekonomik, kültürel ve medeni değerlerinin derecesinin, eğitim seviyeleriyle yakın ilişkisi vardır. Burada eğitimden asıl maksadın maddimanevi, dünyevi-uhrevi, bedeni ve ruhi anlamda insanı tekmil eden bir değerden ibaret olduğunu özellikle belirtmek isterim. Çünkü; bir insanın manevi yönü yani kişiliği gelişmemiş ise, bu kişinin çok iyi bir mühendis, fizikçi, idareci veya matematikçi olması insana bir şey kazandırmaz. Ancak şahsiyet olduğu zaman, kişinin üzerine katacağı her katkı, bir değerdir.

Ülkenin gelişimi açısından, fertlerin eğitimi en önemli unsurdur. Fertler eğitilir ise toplum gelişir, dolayısıyla ülkeler gelişir ve dünya daha yaşanılabilir bir hal alır. Şu anda dünya üzerinde görülen tüm haksızlıkların, zulümlerin ve sıkıntıların çoğu, insanları eğitmenin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu noktada fertler eğitilecek, toplumlar gelişecek, ülkemiz medenileşecek ve daha mutlu daha yaşanılabilir bir hale gelecektir.

Seçkin bir sivil toplum kuruluşu olan MUSTFA HASANOĞLU VAKFI; insanların eğitilmesini ve aydınlanmasını, destekleyici yardımlarla insanların kitlesel anlamda gelişimini, gençlerin eğitilmesi gayesiyle pedagojik ve psikolojik destek sağlamayı, başarılı ama desteğe ihtiyaç duyan gençlere yardım eli uzatmayı benimsemiş, çağdaş ve ileriyi düşünen bir vizyona sahiptir.

Temel ilkelerimiz: Hangi sahada olursa olsun yaptığımız tüm hizmet, faaliyet ve çalışmalarda temel niyetimiz Allah’ın rızasını ve Resulallah’ ın hoşnutluğunu kazanmaktır. Niyetimiz, toplumun her türlü maddi, manevi ihtiyaçlarına cevap vermek, sosyal yaşantının doğurduğu tüm tereddüt ve sıkıntıları bertaraf edecek; insanların özellikle de Müslümanların içinde bulunduğu tüm maddi manevi hastalıkları izale edecek hizmetlerde hissedar olmaktır.

Sair kuruluşların yaptıkları hizmetlerle değil sadece kendi kendimizle yarışmak niyetindeyiz. Cehaletin, fakirliğin ve ihtilafın âlem-i İslam’ı daha fazla geri bırakmaması için say-u gayret göstermeyi faaliyetlerimizin en mühim gayesi biliyoruz. Hâsıl-ı kelam, niyetimiz halis hedeflerimiz Allah’ın rızasına matuftur.

Hüseyin Yazıcı – Yönetim Kurulu Başkanı